1. <source id="a7wad"></source>
    1. <source id="a7wad"></source>
    <video id="a7wad"></video>
    <small id="a7wad"><kbd id="a7wad"></kbd></small>
    <b id="a7wad"></b>

   1. <b id="a7wad"><dl id="a7wad"></dl></b>
     <u id="a7wad"><sub id="a7wad"><blockquote id="a7wad"></blockquote></sub></u>
    1. <source id="a7wad"><div id="a7wad"><i id="a7wad"></i></div></source>
     逐點比較法直線插補第一象限實例
     更新日期:2020-04-27 來源:本站整理

     【例】設加工第Ⅰ象限直線,起點坐標為O00),終點坐標為A64),試進行插補運算并畫出運動軌跡圖。

     用第一種方法進行終點判斷,則=64=10,其插補運算過程見表2,插補軌跡如圖2所示。

     逐點比較法直線插補運算表

     序號

     偏差判別

     坐標進給

     新偏差計算

     終點判別

     起點

      

      

     1

     x

     =

     2

     <0

     y

     3

     >0

     x

     4

     <0

     y

     5

     >0

     x

     6

     x

     7

     <0

     y

     8

     >0

     x

     9

     <0

     y

     10

     >0

     x

      

     2 直線插補運動軌跡圖